Remifemin

Lek Remifemin je biljni lek koji se koristi za olakšavanje tegoba u menopauzi kao što su valunzi (naleti vrućine) i pojačano znojenje.

 

 

Kategorija:

Opis Proizvoda

Prodaja ovog leka zabranjena je putem interneta zakonom Republike Srbije, dok je oglašavanje istog putem interneta dozvoljeno isključivo kao podsetnik i ima svrhu informisanja.
Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik:

Remifemin®, 2,5 mg, tablete

cimicifuga (Cimicifuga racemosa (L.) Nutt.), suvi ekstrakt rizoma

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Remifemin, da biste sa njim postigli najbolje rezultate. Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.

Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle 15 dana morate se obratiti svom lekaru. Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

  1. ŠTA JE LEK Remifemin I ČEMU JE NAMENJEN

Lek Remifemin sadrži suvi ekstrakt rizoma cimicifuge.

Lek Remifemin je biljni lek koji se koristi za olakšavanje tegoba u menopauzi kao što su valunzi (naleti vrućine) i pojačano znojenje.

  1. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Remifemin

Lek Remifemin ne smete koristiti:

Ne uzimajte Remifemin ako ste alergični na rizom cimicifuge ili na bilo koji drugi sastojak leka (pogledajte odeljak 6).

Kada uzimate lek Remifemin, posebno vodite računa:

– Ukoliko imate ili ste imali oboljenja jetre. U tom slučaju bi trebalo da koristite Remifemin nakon konsultacija sa Vašim lekarom.

– Ukoliko se pojave znaci i simptomi oštećenja jetre (zamor, gubitak apetita, žuta boja kože i očiju ili jak bol u gornjem delu abdomena praćen mučninom i povraćanjem ili taman urin), trebalo bi da prekinete terapiju i konsultujete se sa Vašim lekarom.

– Ukoliko osetite menstrualne probleme ili se menstruacija ponovo javi. Takođe, ukoliko se pojave novi simptomi,potrebno je konsultovati se sa Vašim lekarom jer takvi poremećaji zahtevaju ispitivanja.

– Ukoliko u isto vreme koristite estrogene, osim ako to nije preporučio lekar.

– Ukoliko ste bili lečeni ili se trenutno lečite od raka dojke ili drugog hormonalno zavisnog tumora. U tom slučaju, morate se konsultovati sa lekarom pre upotrebe Remifemina.

– Ukoliko se simptomi pogoršaju, potrebno je da se konsultujete sa lekarom ili farmaceutom.

Pre prve upotrebe leka Remifemin konsultovati lekara.

Primena drugih lekova

Ne postoje poznate interakcije.

Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.

Uzimanje leka Remifemin sa hranom ili pićima

Lek Remifemin se može uzimati nezavisno od obroka.

Primena leka Remifemin u periodu trudnoće i dojenja

Ne postoje adekvatni podaci o korišćenju Remifemina u period trudnoće i dojenja. Sa tim u vezi, upotreba Remifemina u periodu trudnoće i dojenja nije preporučena.

Uticaj leka Remifemin na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Ne postoje studije o efektima leka na sposobnost upravljanja vozilima i mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima leka Remifemin

Lek Remifemin sadrži laktozu.

Ukoliko Vam je Vaš lekar rekao da imate intoleranciju na neke od šećera, konsultujte se sa Vašim lekarom pre upotrebe ovoga leka.

  1. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Remifemin

Uvek koristite lek na način opisan u ovom uputstvu ili kako Vam je Vaš lekar ili farmaceut rekao. Ukoliko niste sigurni, konsultujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Preporučena doza je:

Jedna tableta leka Remifemin dva puta dnevno (ujutru i uveče). Tablete leka Remifemin bi trebalo uzimati uz dovoljno tečnosti (tablete nisu za sisanje).

Unos tableta ne zavisi od obroka.

Trajanje terapije:

Lek Remifemin ne ispoljava svoj efekat odmah. Prvi terapeutski efekti se primećuju nakon dve nedelje tretmana. Preporučeno vreme terapije lekom Remifemin je nekoliko meseci ali ne duže od šest meseci bez medicinskog nadzora.

Ukoliko se simptomi ne povuku tokom primene leka, potrebno je konsultovati lekara ili farmaceuta.

Ako ste uzeli više leka Remifemin nego što je trebalo

Nisu prijavljeni slučajevi predoziranja lekom Remifemin

Ako ste zaboravili da uzmete lek Remifemin

Nemojte uzimati duplu dozu leka kako biste nadonkadili propuštenu. Nastavite sa upotrebom leka u uobičajeno vreme.

  1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Kao i svi lekovi, ovaj lek može izazvati neželjena dejstva iako ih ne dobijaju svi.

Procena stepena neželjenih dejstava se bazira na sledeći način:

Veoma često: pojavljuju se kod više od 1 na 10 ljudi

Često: pojavljuju se kod 1 na 10 ljudi

Povremeno: pojavljuju se 1 na 100 ljudi

Retko: pojavljuju se 1 na 1,000 ljudi

Veoma retko: pojavljuju se kod 1 na 10,000 ljudi

Nepoznato: učestalost se ne može utvrditi iz dostupnih podataka

Slučajevi trovanja jetre su zabeleženi prilikom korišćenja lekova koji sadrže cimicifugu (hepatitis, žutica, poremećaji testova funkcije jetre). Učestalost je nepoznata.

Prijavljivane su reakcije na koži (urtikarija-koprivnjača, svrab, egzantem-osip sa crvenilom), otok na licu, -edem periferni otok-edem, gastrointestinalni simptomi (otežano varenje-dispepsija, dijareja). Učestalost je nepoznata.

U slučaju pojave nekog od navedenih neželjenih dejstava, prestanite sa korišćenjem leka i obratite se lekaru.

U slučaju pojave nekog od navedenih neželjenih dejstava obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo se odnosi i na moguća neželjena dejstva koja se ne nalaze u ovom uputstvu za lek.

  1. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Remifemin

Jedna tableta sadrži 2,5mg suvog ekstrakta rizoma cimicifuge (Cimicifuga racemosa (L.) Nutt.) (6- 11:1).

Rastvarač za ekstrakciju: izopropanol 40% (V/V)

Pomoćne supstance:

Celaktoza (Laktoza, monohidrat i Celuloza, prašak); Laktoza, monohidrat; Skrob, krompirov; Magnezijum stearat
Pakovanje: dostupno u pakovanjima od 60 tableta

Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek – posavetovati se sa lekarom ili farmaceutom!